Odpowiedzi

2010-01-22T15:28:17+01:00
Przyczyny powstawania tsunami :
tsunami powstaje po wstrząsach sejsmicznych o sile większej niż 6.5 stopnia i o głębokości ogniskowej płytszej niż 50km , jednak nie wszystkie podwodne trzęsienia ziemi są tsunamigenne, wszystko zależy od natury i stopnia przemieszczenie słupa wody

przyczyny powstawania passatów :
wiatry te powstają pomiędzy równikowymi strefami peryferycznymi wyżów subtropikalnych a równikową strefą obniżonego ciśnienia , wytwarzają sie układy stałych wiatrów.Passaty mają względnie stały kierunek i prędkość

przyczyny powstawania wiatrów :
jest różnica ciśnień wywołana różnicą temperatur. Prędkość wiatru zwiększa się w miarę wzrostu gradientu ciśnienia (gradient ciśnienia to różnica ciśnienia przypadającą na jednostkę odległości). Im większy gradient tym prędkość wiatru jest większa.

przyczyna powstawania pływów :
zjawisko to jest spowodowane przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca i Słońca,które oddzialują na ogromne powierzchnie oceanów i mórz.
Pod wpływem sił grawitacyjnych woda unosi się do góry,tworzac potężne fale.W zależności od położenia wzgledem siebie Księżyca i Słońca,fale osiagają różną wysokość,a właśnie ona decyduje o intensywności pływów.Ruchy wody potęguje dodatkowo siła odśrodkowa powstająca w wyniku ruchu wirowego Ziemi.
6 2 6