Odpowiedzi

2010-01-22T15:26:16+01:00
Asceza-to skrajne wyrzekanie się i ograniczanie przyjemności,skrajna wstrzemięźliwość,zazwyczaj z pobudek religijnych. oznacza dobrowolne ograniczenie się surowej dyscyplinie wewnętrznej w celu osiągnięcia czystości i doskonałości duchowej.

na podstawie legendy o św. aleksym możemy stwierdzić że aleksy wyznanwł filozofię w której centralne miejsce zajmował Bog,augustyn wywyższając Go, umniejszał tym samym człowieka.
właśnie w średniowieczu asceta stawiał sobie na piedestale Boga i wyrzekając się przyjemności doczesnego życia chciał uzyskać życie w dostatku i miłośći po śmierci.