1 wyjasnij pojecia : elektroid slaby zasady .

2 zapisz wzur kwasu siarkowego (IV) podaj jego wlaściwosci i zastosowanie

3 zapisz reakcje dysocjacji nastempujacych zwionskuw KOH oraz H₂CO₃
1 wyjasnij pojecie : elektrolit mocny uniweresalny papierek wskaznikowy


2 zapisz wzur kwasu siarkowdorowego podaj jego wasciwosci i zastosowanie


3 zapisz rekcje dysocjacji nastepujocych zwiosków : KOH oraz H₂
1 wyjasnij pojecia : wsakzniki dysocjacja jonowa

2 zapisz wzor kwasu weglowego podaj jego własciwosci i zastosowanie

3 zapisz rekcje dysocjacji nastepujocych zwiosków Ba (OH)₂ oraz H₂S

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T16:23:23+01:00
ZAD.1
elektrolity - związki chemiczne, których roztwory wodne przewodzą prąd
zasada - wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie

ZAD. 2
H₂SO₃ - kwas siarkowy (IV)
- ciecz
- bezbarwny
- kwas nietrwały
- ma zapach tlenku siarki (IV)

Ma właściwości:
- bielące
- owadobójcze
- bakteriobójcze
- grzybobójcze

zastosowanie:
- przemysł włókienniczy
- przemysł papierniczy
- dezynfekcja
- czynnik chłodzący

ZAD. 3
KOH ---H₂O---> K⁺ + OH⁻
H₂CO₃ ---H₂O---> 2 H⁺ + CO₃ ²⁻
_________________________________________________________
1) uniwersalny papierek wskaźnikowy - wskaźnik (pod wpływem zasad barwi się na zielono, pod wpływem kwasów na czerwono, w roztworach obojętnych na żółto)

2) H₂S - kwas siarkowodorowy
- ciecz
- bezbarwny
- ma zapach zgniłych jaj (siarkowodór na pewno ale nie wiem jak z kwasem siarkowodorowym)

3) KOH ---H₂O---> K⁺ + OH⁻
H₂ nie dysocjuje xD
________________________________________________________
1) wskaźniki - substancje zmieniające barwę w zależności od środowiska (kwasowego, zasadowego, obojętnego)

dysocjacja jonowa - rozpad cząsteczek elektrolitów na kationy i aniony pod wpływem cząsteczek wody

2) H₂CO₃ - kwas węglowy
- nieżrący
- nietrwały
- jego roztwory maja przyjemny, orzeźwiający smak

zastosowanie:
- produkcja napojów orzeźwiających

3) Ba(OH)₂ ---H₂O---> Ba⁺ + 2 OH⁻
H₂S ---H₂O---> 2 H⁺ + S²⁻
1 5 1