Odpowiedzi

2010-01-22T15:31:46+01:00
Cały zbiór zawiera 900 liczb naturalnych trzycyfrowych

(999-100+1)=900

Losując jedną dowolną liczbę mamy 450 możliwości.

Omega = 900

Określmy zdarzenia
A - liczba parzysta podzielna przez 3 i 7

Jeśli liczba dzieli się przez 3 i 7, to dzieli się przez 21.
A = {126, 168, 210, 252, ...}
Liczby w tym zbiorze tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 42.

999/42 = 23,79

Zatem w zbiorze mamy 23 liczby. Ostatnią jest 966.

Zatem A = 23

P(A)= A : Omega = 23 : 900 = 0,026

Prawdopodobieństwo to jest równe ok 0,026
1 5 1