Samochód rusza ze skrzyżowania z przyspieszeniem o wartości 3m/s2. Jak długo może trwać taki ruch przyspieszony, jeśli na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h oraz jaką drogę przebędzie samochód do chwili osiągnięcia tej prędkości?

1

Odpowiedzi

2010-01-22T15:30:52+01:00
Samochód rusza ze skrzyżowania z przyspieszeniem o wartości 3m/s2. Jak długo może trwać taki ruch przyspieszony, jeśli na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h oraz jaką drogę przebędzie samochód do chwili osiągnięcia tej prędkości?


a=3m/s2
v=50km/h=13,89m/s
t=v/a=(13,89m/s)/(3m/s2)=4,63s
s=v₀t+(at²)/2=0*4,63s+[3m/s² * (4,63s)²]/2≈32,16m