Odpowiedzi

2010-01-22T16:06:20+01:00
PLEBEJUSZE -byli ludźmi wolnymi, ale nie przysługiwały in prawa
obywatelskie ani żadne przywileje posiadane przez patrycjat . Tworzyli podstawę rzymskiej armii w której służyli jako ciężkozbrojna piechota

PATRYCJUSZE- czyli przedstawiciele najzamożniejszych rodów
. W ich rękach znajdowała się większość ziemi .Posiadali pełnię praw politycznych . Sprawowali wszystkie najważniejsze urzędy a także pełnili funkcję kapłanów . przywileje dziedziczyli z pokolenia na pokolenie

NIEWOLNICY stanowili najniższą grupę społeczną . nie posiadali żadnych praw a o ich losie decydował właściciel
EKWICI-Początkowo terminem tym określano obywateli rzymskich, których było stać na zakupienie i utrzymanie konia oraz ekwipunku żołnierza jazdy (który był dużo droższy od ekwipunku piechura). Ekwici stanowili wtedy swego rodzaju stan rycerski (łac.: ordo equester).

W III wieku p.n.e. ta militarna funkcja ekwitów uległa zatarciu, ale pozostali oni jako wpływowa i zamożna grupa właścicieli ziemskich i przedsiębiorców. Stanowili trzon biurokracji rzymskiej. Grupa ta stała w hierarchii społecznej poniżej patrycjuszy, z którymi jednak ostro rywalizowała o wpływy.

NOBILIOWIE-najwyższa warstwa społeczna, która ukształtowała się w III w. p.n.e. po zakończeniu walk między patrycjuszami i plebejuszami. Potomkowie konsulów z rodów patrycjuszowskich i najznakomitszych rodów plebejskich. Byli członkami senatu i wywierali wielki wpływ na kształt państwa (niedopuszczanie do wyższych urzędów ludzi nowych). Najczęściej bardzo bogaci (majątki ziemskie, administracja prowincji). Ich przywilejem było noszenie tuniki z szerokim pasem purpury oraz złotego pierścienia. Posiadali też prawo do masek przodków WYZWOLEŃCY -człowiek, który został podniesiony ze stanu niewoli i otrzymał pełne lub częściowe prawa obywatelskie.

Prawo do wyzwalania miał najczęściej właściciel niewolnika. W starożytnym Rzymie wyzwolenie było aktem wdzięczności właściciela dla lojalnej służby. Prawo rzymskie chroniło niewolników przed wyzwoleniem w przypadku choroby, starości czy po prostu w sytuacji, kiedy nie mógł pracować.

W średniowieczu w procesie feudalizacji wyzwoleńcy zasilili głównie warstwę chłopstwa.
12 3 12
2010-01-22T16:12:19+01:00
Patrycjusze byli uprzywilejowaną warstwą społeczną, która posiadali pełne prawa polityczne i wyłączność na obejmowanie urzędów ;

Plebejusze nie mieli żadnych praw obywatelskich i nie mogli obejmować urzędów państwowych. Pełnili służbę w wojsku, a za swoje pieniądze musieli kupić uzbrojenie ;

Niewolnicy nie posiadali żadnych praw ale w dziedzinie prawa karnego, w stosunku do niewolników obowiązywały specjalne przepisy. Niewolnikowi pod kara śmierci nie wolno było zeznawać w procesie karnym wytoczonym jego panu.
Obowiązkiem niewolników było słuchanie i usługiwanie jego panu;

Ekwici stanowili prawdziwą arystokrację pieniądza. Właśnie dzięki bogactwu stali się poważnymi rywalami nobilów na polu polityki.


Nobilowie to była najwyższa warstwa społeczna, po zakończeniu walk między patrycjuszami i plebejuszami. Byli członkami senatu i wywierali wielki wpływ na kształt państwa Najczęściej bardzo bogaci.
Ich przywilejem było noszenie tuniki z szerokim pasem purpury oraz złotego pierścienia.
Posiadali też prawo do masek przodków;

Wyzwoleńcy były to osoby, które przestały być niewolnikami. Nie mieli oni pełni praw, a ponadto ciążyły na nich obowiązki wobec byłego właściciela. Wyzwoleniec był zobowiązany pomagać właścicielowi, a gdy on popadł w niedostatek nawet łożyć na jego utrzymanie. Patron (właściciel ) był również jedynym dziedzicem wyzwoleńca. W wyjątkowych sytuacjach wyzwoleńcy mogli być uznani za wolnourodzonych, a nawet zostać obywatelami Rzymu;10 3 10