Zadania testowe z fizyki:
1.Ciało o masie m=3kg puszczono swobodnie z wysokości h=5m. Prędkość ciała przed uderzeniem w ziemię będzie miała wartość ?

2.Wskaż błędną odpowiedź:
a. siły wzajemnego oddziaływania są równe,
b. siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał zależą od mas obu ciał,
c. siły wzajemnego oddziaływania dwu mas równoważą się ponieważ są równe,
d. siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał zależą od odległości między ciałami.
e. Im dalej tym wartość siły jest mniejsza

3.Wskaż poprawne stwierdzenie:
a. ciężar ciała jest stały nie zależnie od miejsca w jakim się znajduje,
b. ciężar ciała nie zależy od jego masy,
c. masa ciała jest stała i nie zależy od ośrodka w jakim się znajduje,
d. masa ciała zależy od jego ciężaru.

4. Samochód na poziomym odcinku drogi porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Wypadkowa sił działających na samochód jest równa:
a. zero,
b. stała różna od zera,
c. wprost proporcjonalna do czasu,
d. odwrotnie proporcjonalna do przyspieszenia.

5.Człowiek stojący w wincie na wadze sprężynowej zauważył, że waga wskazuje połowę jego ciężaru. Na tej podstawie można wywnioskować, że winda porusza się ruchem:
a. jednostajnie przyspieszonym w górę,
b. jednostajnie opóźnionym w dół,
c. jednostajnie przyspieszonym w górę lub ruchem jednostajnie opóźnionym w dół
d. jednostajnie opóźnionym w górę lub ruchem jednostajnie przyspieszonym w dół

6.Jeśli prędkość wyrzutu ciała w rzucie pionowym do góry zwiększymy dwa razy to:
a. jego wysokość maksymalna wzrośnie dwa razy,
b. jego wysokość maksymalna wzrośnie cztery razy,
c. jego wysokość maksymalna nie zmieni się,
d. nic nie możemy powiedzieć bo nie znamy masy ciała.

7.Samochód o masie m=10000kg porusza się z prędkością V=30km/h po wypukłym moście o promieniu krzywizny r=50m. Jaką siłę nacisku wywiera samochód na środek mostu?

BARRRRDZO PROSZĘ O ROZWIĄZANIE (DAJĘ NAJ)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T15:52:58+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T16:35:03+01:00
Zad1
Dane:
g=10 m/s²
h=5 m
(masa jest niepotrzebna)

Ep=mgh
Ek=mv²(kreska ułamkowa)/2

mgh=mv²/2 /:m
gh=v²/2 /*2
2gh=v²
√2gh=v
√2*10*5=v
√100=v
v=10 m/s

zad2
niewiem

zad3
C

zad4
B

zad5
D

zad6
2Vp₁=Vp₂
H₁=Vp²(kreska ułamkowa)/2g
H₂=(2Vp)²(kreska ułamkowa)/2g
H₂=4Vp²/2g
H₂/H₁=4
Odp:B

zad7
Dane:
m=10000 kg= 10⁴ kg
R=50 m
V=30 km/h= 8 ⅓ m/s

Fn=mg - mv²/R
Fn=10⁴*10 - 10⁴*(8⅓)²/50
Fn=100000 - 688900/50
Fn=100000 - 13778
Fn= 86222 N
2 4 2