Odpowiedzi

2010-01-22T15:59:42+01:00
Fowizm-Nazwa pochodzi od słowa"le faure"-dziwne bestie,realne tematy abstrakcyjne.
-Andre Derain"Most Westministerski w Londynie"
-Maurice Vlaminick"Pejzaż z czerwonymi drzewami"
-Henri Matisse"Taniec"

Ekspresjonizm- ekspresja siła wyrazu artystycznego łaunek emocjonalny

Ernst Ludwig Kirchner"Malarz i Modelka"
Oskar Kokoschka"Portret Carla Molla"
Georges Rouault"Klaun"

Surrealizm-nazwa pochodzi z języka francuskiego surrealisme.Obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości

Marc Chagall"Ja i wieś"
Rene Madritte "terapeuta"
Max Ernst"Jeździec polski"

Abstrakcjonizm- malarstwo bez przedmiotowe
Wasilly Kandinsky "akwarela abstrakcyjna"
Piet Mondrian"Czerwone drzewo"
Kazimierz Malewicz"czarny kwadrat na białym tle"

Futuryzm-Założeniem futuryzmu było „patrzenie w przyszłość”, odrzucanie przeszłości i tradycji.
Giacomo Balla
Umberto Boccioni


Dadaizm -międzynarodowy ruch artystyczno-literacki w sztuce XX wieku, którego głównymi hasłami były dowolność wyrazu artystycznego, zerwanie z wszelką tradycją i swoboda twórcza odrzucająca istniejące kanony. Jego członkowie, będący świadkami I wojny światowej, w poczuciu rozpadu cywilizacji negowali powszechnie przyjęte ideały estetyczne i wartości, takie jak religia, moralność i honor

M. Duchamp, Fontanna
T. van Doesburg, plakat Dada Matinée,
4 3 4
2010-01-22T16:23:02+01:00
1.Ponieważ świat widzialny jawi się jako barwny, malarstwo od wieków posługuje się kolorem właściwym naturze rzeczy. Fowizm jako kierunek istniał bardzo krótko, rozwijał się w latach 1905-1908, a więc w czasie, gdy secesja osiągnęła pełnię. Nie należy jednak do typowych zjawisk tego stylu, lecz jest początkiem rewolucji, która dokonała się w sztuce w XX wieku.Jak każda zasada i ta musiała zostać złamana w burzliwym okresie modernizmu. Choć już Paul Gauguin w niektórych swoich obrazach operował barwą dość swobodnie, prawdziwa burza kolorów rozpętała się na początku XX wieku. Rozwijający się ekspresjonizm, akcentujący poryw malarski, wyrażał się m.in. w szokujących zestawieniach kolorystycznych.
2.Z fowizmem łączony jest także Georges Rouault, jednak jego styl był bliższy czystemu ekspresjonizmowi: stosował on bardziej łagodną paletę i często sięgał do tematu śmierci, w stylu przypominającym dramatyczne wizje Jamesa Ensora.
3.Ekspresjonizm
3.1 Vincenta van Gogha:(ur. 30 marca 1853, zm. 29 lipca 1890) – holenderski malarz, którego twórczość należy do kierunku zwanego postimpresjonizmem.
3.2(ur. 12 grudnia 1863 w Løten, zm. 23 stycznia 1944 w Ekely) – norweski malarz i grafik.Edvard Munch przyszedł na świat jako drugie dziecko lekarza wojskowego Christiana Muncha i Laury Bjølsen. Matka Muncha zmarła na gruźlicę, kiedy jej syn był jeszcze dzieckiem. Kilka lat później ta sama choroba zabrała starszą siostrę - Johanne Sophie. Zetknięcie się ze śmiercią bliskich zaważyło na rozwoju duchowym i artystycznym malarza. Motyw śmierci jest bardzo częsty w twórczości tego artysty.
4 1 4