Odpowiedzi

2009-10-01T14:22:31+02:00
Akcja to dokument stwierdzający udział w spółce akcyjnej,która jest własnością akcjonariuszy.Akcja odzwierciedla część wartości spółki.Jeżli spółka jest warta milion złoty,można wyemitować (wystawić do sprzedaży) 100 tys. akcji po 10 zł. każda. Ten ,kto kupi 100akcji tej spółki za 1 000 zł. stanie się właścicielem jednej tysięcznej części spółki..Mając akcje spółki, można liczyć na dochody pochodzące ze wzrostu wartości akcji oraz dywidendy, czyli części zysku spółki,który raz do roku jest rozdzielany pomiędzy posiadaczy akcji, prporcjonalnie do ich liczb.

Obligacje. Rząd ,samorządy i inne instytucje mogą, tak jak banki, pozyczać pieniądze od ludzi i instytucji. Takie pożyczki wydawane w formie papierów wartościowych nazywamy obligacjami. Instytucja emitująca obligacje tzw. emitet, ma obowiązek po upływie np.dwóch lat wykupić sprzedane obligacje i zapłacić odsetki.