3.Uzupełnij zdania.
a)Światło przechodzi z jednego ośrodka do drugiego,załamując się na granicy tych ośrodków.Kat między promieniem świetlnym a prostą prostopadłą do powierzchni granicznej jest większy w tym ośrodku,w którym światło porusza się z ...........większą/mniejszą wybrać prędkością.
b)Całkowite wewnętrzne odbicie światła zachodzi wówczas,gdy światło,przechodząc z ośrodka o.............większym/mniejszym wybrać współczynniku załamania światła do ośrodka o..........większym/mniejszym wybrać współczynniku załamania,pada na powierzchnię graniczną pod kątem większym od tzw.kąta...........
c)Zjawisko polegające na rozdzieleniu światła białego na światło o poszczególnych barwach nazywamy..........Można je uzyskać za pomocą np.....

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T08:49:53+01:00
Światło przechodzi z jednego ośrodka do drugiego,załamując się na granicy tych ośrodków.Kat między promieniem świetlnym a prostą prostopadłą do powierzchni granicznej jest większy w tym ośrodku,w którym światło porusza się z większą prędkością.
b)Całkowite wewnętrzne odbicie światła zachodzi wówczas,gdy światło,przechodząc z ośrodka o większym współczynniku załamania światła do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania,pada na powierzchnię graniczną pod kątem większym od tzw.kąta granicznego
c)Zjawisko polegające na rozdzieleniu światła białego na światło o poszczególnych barwach nazywamy rozczepieniem.Można je uzyskać za pomocą np. pryzmatu
5 4 5
2010-01-23T09:53:50+01:00
A. większą
b. o większym
o mniejszym
granicznego
c)rozczepieniem
3 4 3
2010-01-23T12:20:02+01:00
A ) Światło przechodzi z jednego ośrodka, do drugiego załamując się na granicy tych ośrodków. Kat między promieniem świetlnym a prostą prostopadłą do powierzchni granicznej jest większy w tym ośrodku, w którym światło porusza się z WIĘKSZĄ prędkością.

b ) Całkowite wewnętrzne odbicie światła zachodzi wówczas, gdy światło, przechodząc z ośrodka o większym współczynniku załamania światła do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania, pada na powierzchnię graniczną pod kątem większym tzw. kąta granicznego.

c ) Zjawisko polegające na rozdzieleniu światła białego na światło o poszczególnych barwach nazywamy rozczepieniem. Można je uzyskać za pomocą np. pryzmatu.

Pozdrawiam ! ; P
3 5 3