Statystyka.
Drużyna siatkarzy osiągnęła w kolejnych meczach następujące wyniki:
3:2, 3:1, 3:1, 3:1, 3:2, 3:1, 3:0, 1:3, 3:0, 3:0, 2:3, 3:1, 3:2, 3:2, 2:3, 3:1, 2:3.
a) Przyjmując 0:3 za najgorszy wynik,potem 1:3,2:3,3:2,aż do zwycięstwa 3:0 za najlepszy, utwórz 6 klas i szereg rozdzielczy (wyniki traktujemy jako zmienną skokową).
b) zbuduj histogram i wykreśl wielokąt częstości.
c) znajdź dominatę wśród powyższych wyników.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T23:16:07+01:00