Zad.3\6
co maże być przyczyną występowanianiepewności pomiarowych? podaj przkład.
zad. 4/6
wyjaśnij, co to znaczy, ze jakaś cynność jest wykonywana z różną szybkościąpodaj przykład takich czynności
zad.5/6
co mierzymy dokonującpomiaru masy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T16:38:19+01:00
3/6
Przyczyną błędów pomiarowych może być nieumiejętne korzystanie z przyżądów pomiarowych. Np podczas ważenia wagą zegarową nie odpowiedni kąt patrzenia.

Zurzycie przyżądu pomiarowego.
4/6
Oznacza że częstotliwość wykonywania danej czynności jest mniejsza lub większa. Np pracownik wkładający do opakowań 10 przedmiotów w ciągu minuty robi to z mniejszą szybkością niż pracownik wkładający 30 tych samych przedmiotów do tych samych opakowań.
5/6
Mierzymy siłę z jaką dany przedmiot oddziałuję na powierzchnie. Tzn siłę z jaką jest przyciągany przez naszą planetę.