DAM NAJNAJNAJNAJ!!!!!!!
przyjmując, że opór woltomierza jest nieskończenie wielki, określa się opór R w/g odczytów amperomierza i woltomierza w schemacie podanym na rysunku. Obluicz błąd względny wywieranego oporu, jeżeli w rzeczewistości opór woltomierza wynosi R. zadanie rozwiązać dla Rv= 1000omów i R równego a) 10 omów, b) 1000 omów.

2

Odpowiedzi

2010-01-22T17:35:09+01:00
A) R*Rv/R+Rv=10*1000/10+1000=10000/1010=9.9% wynik w przyblizeniu
podobnie robimy
b)1kΩ *1kΩ /1kΩ+1kΩ=10kΩ/2kΩ=0.5%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T21:48:41+01:00
1)
R=U/I
2a)
I=I1+I2
I1=U/10
I2=U/1000
I=I1+I2=U/10+U/1000=U*(101/1000)=U*0,101A
R=U/I=U/U*0,101=9,9Ω
Δ=(10-9,9)*100%/10=1%
2b)
I=I1+I2
I1=U/1000
I2=U/1000
I=I1+I2=U/1000+U/1000=U*(10*1000)/(10+1000)=U*0,002A
R=U/I=U/U*0,002=500Ω
Δ=(1000-500)*100%/1000=50%