Odpowiedzi

2010-01-22T16:47:55+01:00
A=0,1 i b=-10
(2ab+b)-b(a-2ab+a²)=2ab+b-ab+2ab²-a²b=ab+b+2ab²-a²b=0,1*10+10+2*0,1*100+0,01+0,01*10=
=1+10+1+0,01+0,1=12,11