Odpowiedzi

2010-01-22T18:13:33+01:00
Ponieważ została napisana po polsku, pełniła rolę hymnu narodowego
Jest to najstarsza utrwalona polska pieśń religijna i najstarszy zachowany polski tekst poetycki.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T19:48:52+01:00
Pieśni Bogurodzica jest dorobkiem kultury chrześcijańskiej, ponieważ jest najstarszym zabytkiem muzyki polskiej.
Pieśn jest z XIII wieku.
Utwór ten był pieśnią bojową wykonywaną przez polskie rycerstwo i uważa się go za pierwszy polski hymn narodowy.Pieśn ta jest jednogłosowa, ametryczna i melizmatyczna. Ametryczność polega na braku określonego metrum w utworze. Z kolei śpiew melizmatyczny to wykonywanie kilku dźwięków na jednej sylabie. Bogurodzica jest pierwszym utworem polskiej muzyki średniowiecznej.