Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T19:32:57+01:00
Gotthard Kettler -oddał się pod opiekę Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 28 listopada 1561 r.został zawarty pakt wileński, przewidywał sekularyzację zakonu oraz oddanie w lenno księstwa Kurlandii i Semigalii Kettlerowi.
SKUTKI
Nie zadowoliło to Szwecji i Moskwy i doszło do wybuchu Północnej wojny siedmioletniej w 1563r.