Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T17:14:28+01:00
Rola mass mediów w życiu społecznym, a w tym i edukacji wciąż rośnie. To one kształtują nasze upodobania i postawy. W zasadzie telewizja jest najbardziej aktywnym medium masowym. Może ona skutecznie podejmować problemy o globalnym znaczeniu edukacyjnym.
W problemach współczesnego świata (m.in. Ekologia, wyżywienie, zdrowie), uczyć zrozumienia dla innych kultur, kształtować postawy patriotyczne, dostarczać informacji z różnych dziedzin wiedzy, rozwijać zainteresowania, realizować wymagania edukacyjne. Również wirtualna rzeczywistość stworzona za pomocą technik komputerowych niesie wiele zalet i zagrożeń. Szczególnie ważny jest jej wpływ na dzieci. Wirtualna rzeczywistość dostarcza doświadczeń wyobrażeniowych na gromadzenie i przyswajanie wiadomości. Rozwija wyobraźnię twórczą, pozwala snuć przypuszczenia i przewidywania, inspiruje marzenia i rozwija fantazje dziecka. Kształtuje pamięć wzrokową i słuchową.
Dlatego też role mediów we współczesnej edukacji trzeba widzieć nie tylko w aspekcie niesamowitych możliwości i stwarzania ogromnych szans, ale również w aspekcie niebezpieczeństw, zwłaszcza wychowawczych i społecznych. Istnieje, więc potrzeba nauczania ludzi posługiwania się mediami, jako narzędziami pracy intelektualnej, przygotowania uczniów już na poziomie szkoły podstawowej do właściwego i krytycznego odbioru wykorzystywaniu komunikatów medialnych.

Media potrafią tak przedstawić dana informacje, aby była zrozumiana przez odbiorców tak jak one tego chcą Np. przedstawienie danego kandydata jako najlepszego na to stanowisko, a zatem rola ta jest wyjątkowo szeroka i zarówno pozytywna jak i negatywna.
Media służą dziś nie tylko informowaniu o świecie, w którym żyjemy czy jego wyjaśnianiu.
Stały się, szczególnego rodzaju placem zabaw, gdzie odbiorcy gromadzą się, bo chcą być zabawiani. Patrząc na siebie jako jednostkę społeczeństwa, także dostrzegam ogromny wpływ mediów na życie człowieka rano tuż po wstaniu włączam radio, jest to mój naturalny odruch to właśnie stąd dowiaduje się chociażby o tym jaki dzień nas czeka słoneczny czy raczej deszczowy. Podsumowując chciałabym powiedzieć, iż jestem świadoma tego, iż posuwająca się do przodu cywilizacja, postęp techniki zbiegiem lat będą rozbudowywać jeszcze bardziej role mediów, jednak wydaje mi się, że istotne, aby nie zapomnieć o tym ze nie zawsze to, co jest nam z każdej strony podsuwane jest do końca dobre i prawdziwe i życzyłabym każdemu aby kiedyś nie zagubił się w morzu nowych sensacyjnych informacji.


Media potrafią tak przedstawić dana informacje, aby była zrozumiana przez odbiorców tak jak one tego chcą Np. przedstawienie danego kandydata jako najlepszego na to stanowisko, a zatem rola ta jest wyjątkowo szeroka i zarówno pozytywna jak i negatywna.
Media służą dziś nie tylko informowaniu o świecie, w którym żyjemy czy jego wyjaśnianiu.
Stały się, szczególnego rodzaju placem zabaw, gdzie odbiorcy gromadzą się, bo chcą być zabawiani. Patrząc na siebie jako jednostkę społeczeństwa, także dostrzegam ogromny wpływ mediów na życie człowieka rano tuż po wstaniu włączam radio, jest to mój naturalny odruch to właśnie stąd dowiaduje się chociażby o tym jaki dzień nas czeka słoneczny czy raczej deszczowy. Podsumowując chciałabym powiedzieć, iż jestem świadoma tego, iż posuwająca się do przodu cywilizacja, postęp techniki zbiegiem lat będą rozbudowywać jeszcze bardziej role mediów, jednak wydaje mi się, że istotne, aby nie zapomnieć o tym ze nie zawsze to, co jest nam z każdej strony podsuwane jest do końca dobre i prawdziwe i życzyłabym każdemu aby kiedyś nie zagubił się w morzu nowych sensacyjnych informacji.
5 3 5
2010-01-22T19:11:39+01:00
Informowanie obywateli o sytuacji w kraju i za granicą
6 3 6