1. Odpowiedz, która forma demokracji - bezpośrednia czy pośrednia - jest korzystniejsza z punktu widzenia obywateli. Wymień wady i zalety obu modeli ustrojowych.

___________


2. Wymień cztery prawa obywatelskie, które są - według Ciebie - najważniejsze. Uzasadnij swój wybór.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T17:29:50+01:00
Wg mnie najwazniejsze prawa obywatelskie to
prawo wyborcze ; jest ono ważne dlatego że jest podstawą demokracji, obecnie uznawanego za najlepszy ustrój na świecie. każdy obywatel ma prawo wyboru osób które mają żądzić ojczyzną, czuje wtedy większą więź z państwem i narodem oraz czuje sie wazny z punktu widzenia polityki

prawo do nauki ; jest istotne tym bardziej jeśli patrzymy na biedne kraje które nie mają możliwości nauki. wykształcenie jest bardzo ważne dla rozwoju społecznego. ma znaczenie dla jednostki jak równiez sprzyja rozwojowi całego narodu i świata

prawo do pracy : kazdy człowiek potrzebuje sie rozwijac, uczyć, kształcić i jakos spelniac, nie mozna zabronić nikomu pracować i na siebie zarabiac

prawo do wolności ; to również prawo człowieka, każdy moze normalnie fukncjonowac i nikt nie może ograniczyć jego przestrzeni
4 2 4