Odpowiedzi

2009-10-01T14:54:32+02:00
Tematem "psalmu 91" jest dobroć Boga.Podmiotem lirycznym jest nauczyciel. Psalm rozpoczyna stwierdzenie o opiece Boga nad tymi, którzy powierzą mu swój los.Bóg został ukazany jako kochający opiekun, ojciec. Następna część psalmu to przykłady zagrożeń czekających na człowieka, przed którymi uchroni go opieka Boska. Są to: choroby, pułapki, nieszczęścia, problemy.

Tematem " psalmu 150 " jest potęga Boga i sposoby okazywania Mu czci przez człowieka. Podmiot liryczny występuje w wierszu w roli nauczyciela, który mówi o tym, jak mamy wielbić Stwórcę. Jest to psalm pochwalny.Najpierw wymienia przymioty Stwórcy, a później mówi o sposobach oddawania mu czci przez muzykę i taniec. Na końcu zwraca się do wszystkich, by z chęcią głosili imię Pana.
10 3 10