Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T17:41:43+01:00
A)
2x/3 + 5x/2 = 19 / *6
4x + 15x = 114
19x = 114 /÷19
x = 6

b)
4x/9 - 5x/12 = 1 / *36
16x - 15x = 36
x = 36

c)
3x/2 + x/6 - 2x/9 = 13 / * 18
27x + 3x - 4x = 234
26x = 234 / ÷26
x = 9

d)
x-3/3 = 4
x - 1 = 4
x = 5

e)
5x-4/2 = 16x+1/7
5x - 2 = 16x + 1/7
5x - 16x = 1/7 +2
-11x = 2 i 1/7 / *7
-77x = 15 / ÷(-77)
x = - 5,1(3)

f)
5-2/8 = 18-5z/12 / *24
9 = 36-10z
10z = 36 - 9
10z = 25 / ÷10
z = 2,5
1 1 1
2010-01-22T17:48:15+01:00
A)2x/3 + 5x/2 = 19
sprowadzam do wspolnego mianownika
4x/6+15x/6=19
teraz mnoze calosc *6
4x+15x=114
19x=114
dziele przez 19
x=6

b)4x/9 - 5x/12 = 1
sprowadzam do wspolnego mianownika
16x/36-15x/36=1
mnoze calosc *36
16x-15x=36
x=36

c) 3x/2 + x/6 - 2x/9 = 13
sprowadzam do wspolnego miaownika
27x/18+3x/18-4x/18=13
mnoze wszystko *18
27x+3x-4x=234
26x=234
dziele przez 26
x=9

d) x-3/3 = 4
mnoze *3
x-3=12
"przenosze" 3 ze zmienionym znakiem i zostaje
x=12+3
x=15

e) 5x-4/2 = 16x+1/7
sprowadzam do wspolnego miaownika
35x-28/14=32x+2/14
mnoze *14
35x-28=32x+2
35x-32x=2+28
3x=30
dziele przez 3
x=10

f) 5-2/8 = 18-5z/12
sprowadzam do wspolnego miaownika
15-6/24=36-10z/24
mnoze *24
15-6=36-10z
przenosze
10z=36-15+6
10z=27
z=2,7

co do ostatniego nie jestem pewna ale reszta powinna byc ok :)

1 5 1