Odpowiedzi

  • bele
  • Rozwiązujący
2010-01-22T17:35:40+01:00
ZASADA PISANIA RAPORTU
-Objętość pracy: do 40 stron + załączniki
-Czcionka 12; interlinia1,5 ; marginesy 2,5 cm
-Część teoretyczna i empiryczna są porównywalne objętościowo
-Teoria napisana jest własnymi słowami (jak najmniej cytowań) – niedopuszczalne jest przepisywanie książek
-W tekście powołujemy się na źródła (Nazwisko, rok)
-W bibliografii pozycje pojawiają się alfabetycznie