Na olimpiadach w XIX i XX wieku 25 razy odbywał się konkurs w skoku o tyczce.Amerykanie wygrali 18 razy.Dwa razy mistrzami olimpijskimi byli Polacy(T.Ślusarczyk w 1976r. i W.Kozakiewicz w 1980r).
a)Jaki procent złotych medali olimpijskich w skoku o tyczce zdobyli Polacy?
b)Jaki procent mistrzów olimpijskich w skoku o tyczce spoza USA stanowili Polacy?

3

Odpowiedzi

2009-10-01T14:47:02+02:00
Dwa medale zdobyli Polacy, 18 USA, 5 z innych krajow:

a) 2/25 * 100% = 8%
b) 2/7 * 100% = 28,5%
2009-10-01T14:47:43+02:00
A) 25 medali - 100%
2 medale - x %
x=(2x100)/25=8%
b)Spoza Ameryki było 25-18=7 złotych medalistów zatem:
7 medali - 100%
2 medale - x %
x=(2x100)/7=28,57142857≈28,6%
2009-10-01T14:49:46+02:00
25 - 100%
2 - x
25x=2 x 100
25x= 200/:25
x=8
zdobyli 8% medali w skoku o tyczce
7 - 100%
2 - x
7x= 2 x 100
7x= 200/:7
x=28,57
zdobyli 28.57% medali bez medali zdobytych przez amerykanów