1. Liczbę x zwiększono o 10%, a następnie nowo otrzymaną liczbę zmniejszono o 10%. Jaki jest stosunek otrzymanej liczby do liczby x?

2. Z uszkodzonego zbiornika z wodą w ciągu 20 minut wyciekło 7/10 całej objętości wody, a w następnych 155 minutach - o 200 litrów wody mniej niż przedtem. Okazało się wówczas, że zbiornik jest pusty. Ile litrów wody było w tym zbiorniku?

Daję naj ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T17:46:29+01:00
Zad. 1
x+10%x=110%x=1,1x
10% z 1,1x= 0,1*1,1x=0,11x
1,1x - 10% z 1,1x= 1,1x-0,11x= 0,99x
odp.: 0,99x do x = 99 do 100

zad. 2
x - pojemność zbiornika w litrach
7/10 = 0,7
zapisujemy równanie:
x=0,7x+ (0,7x - 200l) / -0,7x
x- 0,7x= 0,7x - 200l
0,3x=0,7x - 200l / -0,7x
-0,4x=(-200)l /*(-1)
0,4x=200l /:0,4l
x= 500l
odp.: Pojemność uszkodzonego zbiornika to 500 litrów.

1 5 1