Jednym z jednowodorotlenowych alkoholi zawierających 4 atomy węgla w cząsteczce jest 2-metylopropan-1-olo wzorze

H₃C₃-CH-CH₂-OH
|
CH₃

Spośród poniższych wzorów wybierz te, które przedstawiają izomery tego alkoholu i podaj ich numery.

1 H₃C-CH-CH₃ 2 H₃C-CH₂-CH₂-OH
|
H₂C-OH OH
|
3 H₃C-CH₂-CH₂-CH₂-OH 4 H₃C - C - CH₃
|
CH₃

1

Odpowiedzi

2010-01-22T23:29:08+01:00
Niedokładnie spisałeś te wzory i dlatego trudno wskazać izomery.
Izomery to substancje, które mają tyle samo atomów poszczególnych pierwiastków, a różnią się tylko ułożeniem tych atomów w cząsteczce.
Podany przez Ciebie związek ----- 2-metylopropan-1
H₃C-CH(CH₃)-CH₂-OH (trochę inaczej go zapisałam i chyba ta 3 przy pierwszym węglu od lewej to była pomyłka) składa się z 4 atomów węgla( C), jednej grupy OH , 9 atomów wodoru (H). Teraz wśród podanych związków musisz poszukać takich, które mają taki sam skład.

1 H₃C-CH-CH₃
|
H₂C-OH OH
|
Jeżeli chodzi o pierwszy związek, to nie wiem, gdzie jest przyczepiona ta druga grupa OH. Ale na pewno to nie izomer pierwszego, bo ma dwie grupy OH
2 H₃C-CH₂-CH₂-OH
Drugi związek, jeżeli dobrze przepisany, to też nie jest izomerem, bo ma tylko 3 atomy węgla, a nie 4.
3 H₃C-CH₂-CH₂-CH₂-OH
|
CH₃
W tym masz aż 5 atomów węgla. Ale ta grupa CH₃ mi nigdzie nie pasuje w tym związku -- za dużo wodorów.
4 H₃C - C - CH₃ -- w ostatnim jest za mało węgla i ten węgiel w środku powinien być czterowartościowy, a jest dwu. Czyli coś jest źle przepisane.

Najbardziej mi pasuje na izomer ten pierwszy związek, ale nie wiem, co z tą drugą grupą OH. Sprawdź to jeszcze raz wszystko. Jeżeli chcesz o coś pytać, to pisz. Pozdrawiam.