Przeczytaj zdania opisujace cechy wyzszych kwasów karboksylowych.Wpisz lipere P przy zdaniach prawdziwychlub ltere F przy zdaniach fałszywych.Napisz poprawna wersje zdan fałszywych.
1.Wzór sumaryczny kwasu palmitynowego ma postac C15H31COOH
..............................................................................
2 Wzór strukturalny kwasu sterynowego ma postac CH3(CH2)15COOH
.................................................................................
3 Wzór półstrukturalny kwasu oleinowego ma postac CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH
..............................................................................................
4Kwas stearynowy jest kwasem nasyconym
...........................................................
5 Kwas oleinowy jest oleista , zółta cieczą
................................................
6 Kwas stearynowy i palmitynowy sa to ciecze barwy białej
....................................................
7 Wyzsze kwasy karboksylowe sa nierozpuszczalne w wodzie.
..........................................................
8 W oleju adalnym uniwersalny papierek wskaznikowy przyjmuje zabarwienie czerwone.
............................................................
9 Wyzsze kwasy karboksylowe nie dysocjuja na jony pod wpływem wody
....................................
10 kwas oleinowy odbarwia wode bromowa
.....................................................

Zad 2.Uzupełnij równania reakcji nazwij produkty reakcji.
a) ......C15H31COOH+.....Ca(OH)2--------->.........+........
b)............+........Ba(OH)2--------->.....(C17H35COO)2Ba+.....
c).....C17H33CooH+.......---------->.....CO+....
d)........+........--------->18C+18H2O

1

Odpowiedzi

2010-01-23T22:47:41+01:00
Zad.1
1 P
2 F
3 P
4 P
5 F
6 P
7 F
8 P
9 P
10 P

Zad.2
a) 2C15H31COOH + Ca(OH)2-----> (C15H31COO)2Ca + 2H20
b) 2C17H35COOH+Ba(OH)2----->(C17H35COO)2Ba + 2H2O
c) C17H35COOH + 17 O2----> 18CO + 18H2O
d) C17H35COOH+8O2->18C+18H2O

;)
2 4 2