Uzwojenie pierwotne transformatora ma 2000 zwojów, a uzbrojenie wtórne 400 zwojów. Do uzbrojenia wtórnego został podłączony odbiornik o rezystancji 20 Ω przez który popłynął prąd o natężeniu 0,2 A. Oblicz napięcie na uzwojeniu pierwotnym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T18:46:45+01:00
Dane:
z₁ = 2000
z₂ = 400
R = 20Ω
I = 0,2A
Rozw.:
U₂ = R × I = 20Ω × 0,2 A = 4 V
z₁ / z₂ = U₁ / U₂
z₁ × U₂ = z₂ × U₁
U₁ = z₁ × U₂ / z₂ = 2000 × 4 V / 400 = 20V