Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T17:54:06+01:00
W ochronie przyrody określenie ochrona ścisła oznacza:

1. sposób ochrony całości lub części terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nie ingerowaniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi. Por. także ochrona czynna.
2. W ochronie gatunkowej roślin, grzybów lub zwierząt status ochronny, przy którym zezwolenia na ewentualne odstępstwa od zakazów może udzielić wyłącznie Minister Środowiska.


3 3 3
2010-01-22T17:54:42+01:00
Ochrona gatunkowa obowiązująca przez cały czas, na całym obszarze kraju.
6 3 6