Zadanie1.Oblicz długość promienia księżyca,jeżeli promień Ziemi ma długość 6380km,a stosunek długości promienia Ziemi do długości promienia Księżyca jest równy 11:3(ułamek).

zad.2 Różnica dwóch liczb jest równa 15,a ich stosunek 2:3(ułamek).Jakie to liczby?

zad.3przedstaw w prostszej postaci stosunki danych liczb:
a)1⅓:2⅕ b)18:15(ułamek) c)2,5:7,5

1

Odpowiedzi

2010-01-24T13:41:11+01:00
1) Układamy proporcję:
6380/x = 11/3
11x = 6380*3
11x = 19140
x = 1740
Odp.: Promień Księżyca ma długość 1740 km.
2) Układamy proporcję:
2/3 = x/(x+15)
2(x+15) = 3x
2x+30=3x
30=x
x = 30 - jedna liczba
x + 15 = 30 + 15 = 45 - druga liczba
Odp.: Są to liczby 30 i 45.
3a) 1⅓:2⅕ = 4:7 (rozszerzenie)
3b) 18:15 = 6:5 (skracanie)
3c) 2,5:7,5 = 1:3 (skracanie)
I po kłopocie ;-)