1. Omów na wybranych przykładach sposoby wykorzystywania roślin przez człowieka.
2. Opisz zasady prowadzenia gospodarki leśnej i zagrożenia z niej wynikające.
3. Omów, jak powstało rolnictwo.
4. Określ pochodzenie najważniejszych zbóż i warzyw uprawianych w Polsce.

1

Odpowiedzi

2010-01-22T18:47:15+01:00
Wykorzystanie roślin przez człowieka

lasy - cień, owoce - ludzie je jedzą, zioła - aptekarstwo