Potrzebuje takie zadanie na poniedziałek:

Wypowiedź poniższą przeredaguj na styl potoczny, artystyczny i retoryczny.

Art 48
1. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art 72
1. Rzeczpospolita polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem wyzyskiem i demoralizacją.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych [...]

Tylko proszę bo muszę mieć to na poniedziałek

2

Odpowiedzi

2010-01-22T18:59:30+01:00
Noto tak jeśłi są odbierze prawa rodzicielskie rodzicom ot i tak rodzicom nie można zabraniać kontaktu z dzieckiem a jeśłi rodzice chcą zabrać dziecko np. na wakacje to tą prośbę kieruje się do sądu albo jak dziecko jest w rodzinie zastęczej konsultuje się to z rodzicami zastępczymi i to wszystko:D
2010-01-22T19:18:38+01:00
Bez względu na to w jakiej sytuacji są rodzice, mogą liczyć na pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz mogą wprowadzać własne, obiektywne ingerencje w ich kształtowanie.