1.Napisz jakie wyznania maja :
(katolicyzm, prawoslawie, islam)
Serbowie , Chorwaci, Bosniacy, Slowency

2.Dlaczego 1992 roku doszlo do podzialu Jugoslawi na odrebne panstwa?

3. Dlaczego Słowenie ominela wojna balkanska?

4. Polwysep Balkanski nalezy do atrakcyjnych turystycznie regionow europy. Wymien walory krajoznawczo-turystyczne tego regionu.
Walory przyrodnicze:.......

Walory historyczno-kulturowe:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T09:22:28+01:00
1
Serbowie - prawosławie
Chorwaci - katolicyzm
Bośniacy - islam
Słoweńcy - katolicyzm
2
Prezydentem Jugosławii od 1953 roku był przywódca Komunistycznej Partii Jugosławii Josip Broz Tito. Po jego śmierci w maju 1980 roku, kraj pogrążył się w narodowościowym, politycznym i ekonomicznym kryzysie. Rosły nacjonalistyczne i etniczne napięcia, z którymi następcy prezydenta nie potrafili sobie poradzić.W 1991 r. trzy z sześciu republik tworzących Jugosławię jednostronnie ogłosiły niepodległość po przeprowadzonych wcześniej referendach: Macedonia, Słowenia, Chorwacja. 5 kwietnia 1992 roku suwerenność ogłosiła również Republika Bośni i Hercegowiny. Po tym rozpad Jugosławii stał się faktem.
3
Niestety nie znalazłem

4
Atrakcje przyrodnicze:
- Główne rzeki: Morawa, Sawa, Wardar, Marica, Mesta, Iskyr, Struma, Drina, Neretwa, Shkumbini, Semani, Vjosa, Acheloos. - Największe jeziora: Szkoderskie, Ochrydzkie, Prespa.
- Pasma górskie:
Riła
Pirin
Rodopy
Bałkany
Góry Dynarskie
Pindos
- makia,roślinność stepowa
6 3 6