Odpowiedzi

2010-01-22T19:03:37+01:00
W pierwszym grupujemy tylko wyrazy i nam się ładnie 7x² z -6x²,-x² ścina
a)7x²-4x-6x²+4-x²+5x=-5x

Wymnażamy i również grupujemy
b)-2(3a-2b)-4a(2-3a+2b) = -6a+4b-8a+12a²-8ab = 12a²-14a +4b -8ab

c)(4-x)(2x+5)-4 = 8x+20-2x²-5x = -2x²+3x+20

d)(4-2x)(3x-3)-2x(3x+1) = 12x-12-6x²+6x-6x²-2x = -12x²+16x-12
2010-01-22T19:09:27+01:00
A) x+4
b) -6a+4b +12a^ -8ab
c)8x +20 -2x^ -5x -4= -2x^+3x+16
d)12x-12-6x^ +6x -6x^ -2x = -12x^ +16x -12