Odpowiedzi

2010-01-22T19:11:56+01:00
ZAPIS CZĄSTECZKOWY REAKCJI
wodorotlenek sodu+kwas solny→ chlorek sodu + woda
NaOH + HCl → NaCl +H₂O
1cz + 1cz → 1cz + 1cz
wymiana podwójna
ZAPIS JONOWY REAKCJI
Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + Cl⁻ → Na⁺ + Cl⁻ + H₂O

SRKÓCONY MECHANIZM REAKCJI
OH⁻ + H⁺ → H₂O
2010-01-22T19:12:16+01:00
HCl + NaOH ---> NaCl + H2O
H3O^+ + OH^- ---> 2H2O