Zad 1 Odległość graniastosłupa prostego wynosi 108 cm ³. Oblicz jego wysokość , wiedząc ze podstawą graniastosłupa jest trapez o podstawach równych 3 cm i 6cm oraz wysokości równej 2 cm

Zad 2 Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 4,6cm i jest równa wysokości tego graniastosłupa. Oblicz objętość tego graniastosłupa i narysuj jego siatkę.

Zad 3 staw w kształcie prostokąta ma długość 50 m i szerokość 30m.Średnia głebokość stawu wynosi 180cm.Oblicz ile wody znajduje sie w tym stawie jeżeli jest on napełniony po brzegi .

Zad4 Podaj wymiary co najmniej trzech prostopadłościanów które mają takie same objętości i różne pola powierzchni.

2

Odpowiedzi

2010-01-23T12:47:46+01:00
1. V= 108 cm³
V= Pp × H
Pp = ½ × ( a + b ) × h
a= 3 cm
b = 6 cm
h = 2 cm
Pp = ½ × ( 3 cm + 6 cm) × 2 cm= ½ × 9 cm × 2 cm = 9 cm²
108 cm³= 9 cm ² × H
H= 108 cm³ ÷ 9 cm² = 12 cm
1 3 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T14:52:34+01:00
2
Pp= 4,6×4,6×½
Pp=21,16×½
Pp=10.58[cm²]

V=Pp×h
V=10,58×4,6
V=48,668 [cm³]

Siatka
zał 1

3
V=Pp*H

Pp=30*50=1500
H=1,8

V=1500*1,8=2700 m3

4
3 × 5 × 4 = 60
2 × 3 × 10 = 60
2 × 5 × 6 = 60

1
1. V= 108 cm³
V= Pp * H
Pp = ½* ( a + b ) * h
a= 3 cm
b = 6 cm
h = 2 cm
Pp = ½ * ( 3 cm + 6 cm) * 2 cm= ½ * 9 cm * 2 cm = 9 cm²
108 cm³= 9 cm ²* H
H= 108 cm³ / 9 cm² = 12 cm
1 5 1