1)Scharakteryzuj rodzaje potrzeb ludzkich.
2)W jaki sposób ludzie zaspokajają swoje potrzeby?.
3)wyjaśnij, jak kształtowanie się dochodu narodowego i jego podział wpływa na popyt.
4)wymień czynniki niezbędne do realizacji procesu produkcyjnego.
5)Co rozumiesz pod pojęciem rynku. Scharakteryzuj poznane rodzaje rynku.
6)Opisz podstawowe cechy gospodarki rynkowej. Spróbuj dokonać samodzielnej oceny wad i zalet gospodarki rynkowej.
7)Wyjaśnij podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem rynku: podaż, popyt, cena.
8)Czym objawia się inflacja na rynku, jakie wyróżniamy rodzaje inflacji?
9)Przedstaw negatywne skutki inflacji.
10)Wyjaśnij, kiedy mamy do czynienia z bezrobociem i jakie są jego negatywne skutki.
11)Przedstaw znane przyczyny wywołujące bezrobocie.
12)Sporządź wykres krzywej popytu na dobro X, mając następujące informacje: przy cenie 10zł popyt wynosił 200 jednostek. Spadek ceny tego dobra powoduje wzrost popytu w takim stopniu, w jakim wzrosła cena. W analizowanym okresie cena obniżała się trzykrotnie:
-pierwszy raz o 10%
-drugi raz o 5%
-trzeci raz o 20%
13)Sporządź wykres krzywej podaży dobra Z, mając następujące informacje: przy cenie 10zł podaż wynosiła 1000 szt. Cena wzrosła do 15zł, co spowodowało wzrost produkcji do 1200 szt. Ponowny wzrost ceny o 5zł spowodował wzrost produkcji do 1300 szt.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T12:16:49+01:00
1)Scharakteryzuj rodzaje potrzeb ludzkich.
a) fizjologiczne- przetrwanie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego,np. potrzeba otrzymywania wynagrodzenia za pracę
b)bezpieczeństwa- bezpieczeństwo osobiste i socjalne,np. potrzeba dachu nad głową
c)przynależności do grupy- kontakty z innymi osobami lub grupami,np. potrzeba milosci
d) uznania- szacunek i uznanie dla siebie oraz szacunek ze strony innych osob,np. potrzeba niezaleznosci
e) samorealizacji- wyrazanie wlasnego"ja" w dzialaniu,np. potrzeba awansu w pracy

2)W jaki sposób ludzie zaspokajają swoje potrzeby?.
poprzez dobra:
a) wolne- powstaja bez udzialu czlowieka(powietrze, grzyby)
b) gospodarcze- wytwarza je czlowiek:
-produkcyjne- sluza do produkcji innych dobr(maszyny, surowce)
-konsumpcyjne-sluza do zaspokojenia potrzeb czlowieka(zywnosc, komputr)
poprzez uslugi:
uslugi-dzialalnosc ludzka zmioerzajaca do zaspokojenia okreslonych potrzeb ale nie zwiazanych bezposrednio z wytwarzaniem towaru:
a)materialne-skierowane na rzecz(szewc, mechanik)
b)niematerialne- skierowane na czlowieka(lekarz, nauczyciel)4)wymień czynniki niezbędne do realizacji procesu produkcyjnego
a)praca
b)kapital- staly(maszyny,budynki), obiegowy(pieniadze, surowce)
c)ziemia- jest to ziemia oraz wszystko co na jej powierzchni i wewnatrz znajduje sie i nie jest wytworem pracy czlowieka
d)przedsiebiorczosc(organizacja)-dzialalnosc polegajaca na wykorzystaniu wszystkich czynnikow w celu osiagniecia maksymalnego efektu

5)Co rozumiesz pod pojęciem rynku. Scharakteryzuj poznane rodzaje rynku
Rynek- miejsce spotkan sprzedawcow i nabywcow ktorzy przez swoje decyzje o zakupie i sprzedazy okreslaja popyt, podaz i cene.
Podzial rynku:
a) ze wzgledu na przestrzen
-lokalny
-racjonalny
-krajowy
-miedzynarodowy
-swiatowy
b)ze wzgledu na szczebel obrotu towarowego:
- zbytu
- skupu
- hurtowy
- detaliczny
c) ze wzgledu na stopien zrownowazenia:
-producenta
-konsumenta
d)ze wzgledu na przedmiot obrotu:
-dobr konsumpcyjnych i uslug
-rynek pracy
-rynek kapitalowy:
*rynek czynnikow produkcji,np. maszyny, surowce
*rynek nieruchomosci,np.ziemia, budynki
*rynek papierow wartosciowych, np. akcje, obligacje
*rynek kredytowy(banki)

7)Wyjaśnij podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem rynku: podaż, popyt, cena.
popyt- ilosci danego dobra jaka kupujacy sa gotowi i zdolni kupic przy roznych cenach w okreslonym czasie

podaz- ilosci dobr oferowane do sprzedazy przez producenta w okreslonym czasie przy roznych cenach

8)Czym objawia się inflacja na rynku, jakie wyróżniamy rodzaje inflacji?
Inflacja- spadek sily nabywczej pieniadza spowodowany wzrostem cen
rodzaje:
a)ze wzgledu na zewnetrzne przejawy:
-otwarta(cenowa)- wzrost cen nie jest hamowany przez panstwo (charakterystyczna dla gospodarki rynkowej)
-tlumiona(zasobowa)-wzrost cen jest hamowany przez panstwo ktore wprowadza reglamentacje towarow w celu zagwarantowania dostepu do zakupu wszystkim(charakterystyczna dla gospodarki scentralizowanej)
b)ze wzgledu na przyczyny ktore ja wywoluja:
-popytowa- nadmierny popyt powoduje wzrost cen(w Polsce w latach 80-tych)
- kosztowa- rosna ceny towarow bo rosna ceny produkcji(w Polsce od 1990r)

9)Przedstaw negatywne skutki inflacji
-przedsiebiorstwa produkcyjne nie dbaly o wysoka jakosc swoich produktow
-spadek wartosci pieniadza
-rozwoj spekulacji
-niezadowolenie spoleczne zwiazane niemozliwoscia pozyskania towarow
-wystepowanie popytu oderwanego od rzeczywistych potrzeb
- powstanie przymusowej oszczednosci

10)Wyjaśnij, kiedy mamy do czynienia z bezrobociem i jakie są jego negatywne skutki
bezrobocie- oznacza sytuacje w ktorek popyt na sile robocza jest mniejszy od jej podzy czyli na rynku wystepuje wolna sila robocza

negatywne skutki:
-marnotrastwo sily roboczej
- bezrobotni nie wytwarzaja dobr i uslug ale uczestnicza w ich podziale
- otrzymuja zasilki wyplacane z budzetu panstwa
- bezrobocie prowadzi do pogorszenia warunkow zyciowych bezrobotnych i ich rodzin
- grozba zaistnienia rozruchow spolecznych
- zjawiska patologiczne

tyle udalo mi sie znalezc w zeszycie ;)