Rysunki bd w załącznikach
1)Obwód każdego z trapezów narysowanych poniżej jest równy 20. Jakie długości maja odcinki AB, CD, EF? (nazwa: matma 1)
2)Oblicz miary kątów równoległoboków narysowanych poniżej.(nazwa: matma 2)
3 Narysowane poniżej czworokąty to równoległobok, romb i prostokąt. Oblicz miary kątów α,β i γ.
4) Z pięciu jednakowych kwadratów zbudowano prostokąt. Obwód każdego kwadratu był równy 8 cm. jaki obwód ma ten prostokąt ? (bez rysunku)
5)Oblicz miary kątów trapezu ABCD i równoległoboków EFGH i JKLM.(nazwa: matma 4)
6)W trapezie równoramiennym ABCD podstawa CD i ramię AD mają jednakowe długości. Kąt CAB ma miarę 47s.(s-stopni). Jakie miary mają kąty trapezu ABCD ?

z góry dziękii ; ** daje za zrobione wszystkie zadania daje naj naj ; DD
chyba że nie bd juz 1 to też dam naj ale wszystko wtedy musi być dobrze ; PP

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T19:17:06+01:00
3.
α=50stopni
β=180 stopni - 100 stopni = 80 stopni
γ= 24 stopnie
1.
IABI=(20-0,5-2-4-3,5)/2=5(j)
ICDI= (20-3-5-4)/2=4(j)
IEFI=(20-5-5-2-2)/2=3(j)

Reszty nie chce mi się pisać ;)
7 3 7