Pytania typu prawda, fałsz. Jeśli fałsz podaj przykałd.
1.Prostokąty które mają równe pola są przystające.
2.W każdym trójkącie są 2 przekątne.
3.Przekątne rombu nie zawsze są prostopadłe.
4.Każdy równoległobok jest trapezem.
5.Trapez prostokątny i równoramienny są prostokątami.
6.Odcinek łączący wierzchołek trójkąta z jego przeciwległym bokiem nazywamy wysokością trójkąta.
7.Koła które maja takie same pola są przystające.
8.Odcinek łączący podstawy trapezu nazywamy jego wysokością.
9.Każdy bok trójkąta jest mniejszy od różnicy dwóch pozostałych boków.
10.W każdym równoległoboku suma dwóch kolejnych kątów wynosi 180*.
11.W równoległoboku kąty przeciwległe mają równe miary.

1

Odpowiedzi

2010-01-22T19:16:43+01:00
1.fałsz
2.Fałsz
3.Fałsz
4.Prawda
5.Prawda
6.Fałsz
7.Prawda
8.Prawda
9.Prawda
10.Prawda
11.prawda