Odpowiedzi

2010-01-22T19:12:20+01:00

Present Perfect to angielski czas teraźniejszy dokonany, jest on trochę trudniejszy pod względem konstrukcji i zastosowania od pozostałych czasów teraźniejszych.

Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy operator to have (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, należy go odmienić odpowiednio przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w Present Simple), a następnie stawiamy właściwy czasownik w III formie (Past Participle - Imiesłów Bierny). Należy zauważyć, że operator to have w 3 osobie liczby pojedyńczej przyjmuje postać has. Imiesłów bierny w sposób regularny towrzy się poprzez dodanie końcówki -ed podobnie jak przy tworzeniu II formy dla czasu Past Simple, jednak dużo ważnych czasowników posiada nieregularną III formę. Aby dobrze nauczyć się konstrukcji czasu Present Perfect należy wcześniej nauczyć się listy głównych czasowników nieregularnych wraz z ich imiesłowami biernymi.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Present Perfect. Imiesłów bierny od czasownika to write jest nieregularny: written.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T19:17:39+01:00
7/8=0.875
0,8(74)
0,87(4)
11/1=11
0,87(49)

11/1;7/8;0,87(49);0,8(74);0,87(4)