Odpowiedzi

2009-10-01T15:18:55+02:00
Żeby znać siłę, musimy poznać masę i przyspieszenie. Za przyspieszenie obieramy przyspieszenie ziemskie. Mase obliczymy ze wzoru na gęstość
ρ=m/V -> m=ρ×V
F= m×a= ρ×V×g
ρ ołowiu=11340 kg/m³
V ołowiu= 2cm×3cm×15cm=0,02m×0,03m×0,15m=0,00009m³\
g przyjmujemy jako 10m/s²

F= 11340 kg/m³ × 0,00009m³ × 10m/s² =10,206≈10,2N