1)
Zapisz wyrażenie bez nawiasów i oblicz jego wartość.
a. 7 +(-2)
d. (-15) +(-3)
g. (-21)-(-15)
b. (-0,8) -(-0,8)
e. -(-3/4) + (-1/4)
h. -1,2 -[-(-0,8)]
c. 7-(-2)
f. -(-0,5) - (-1/2)
i. 24 -(-15)+(-32)

2. Zapisz bez nawiasów liczbę równą :
a. -(-6)
b. -(+9)
c. -(-0))
d. -(0,25)
e. -(+(-2))
f. -(-(-(-1/2)))

3.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T19:37:41+01:00
1)
Zapisz wyrażenie bez nawiasów i oblicz jego wartość.
a. 7 +(-2) = 7-2=5
d. (-15) +(-3) = -15-3=-18
g. (-21)-(-15) = -21+15=-6
b. (-0,8) -(-0,8) = -0,8-0,8= -1,6
e. -(-3/4) + (-1/4) = 3/4-1/4=1/2
h. -1,2 -[-(-0,8)] = -1,2-0,8=-2
c. 7-(-2) = 7+2=9
f. -(-0,5) - (-1/2) = 0,5+1/2= 1
i. 24 -(-15)+(-32) = 24+15-32= 7

2. Zapisz bez nawiasów liczbę równą :
a. -(-6) = 6
b. -(+9) =-9
c. -(-0)) =0
d. -(0,25) = -1/4
e. -(+(-2)) = 2
f. -(-(-(-1/2))) = 1/2
2010-01-22T19:42:07+01:00
Z.1

a) 7+(-2)=7-2=5
d) (-15)+(-3)=-15-3=-18
g) (-21)-(-15)=-21+15=-6
b) (-0,8)-(-0,8)=-0,8+0,8=0
e) -(-3/4)+(-1/4)=3/4-1/4=2/4=1/2
h) -1,2 -[-(-0,8)]=-1,2-[0,8]=-1,2-0,8=-2,4
c) 7-(-2)=7+2=9
f) -(-0,5) - (-1/2)=0,5+1/2=1
i) 24 -(-15)+(-32)=24+15-32=7

z.2

a. -(-6)=6
b. -(+9)=-9
c. -(-0))=0
d. -(0,25)=-0,25
e. -(+(-2))=2
f. -(-(-(-1/2)))=1/2

Pozdrawiam ;)