Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T19:38:52+01:00
Saul (postać biblijna, syn Kisza z plemienia Beniamina (ok. XI wieku p.n.e.), według Biblii, pierwszy król Izraela i Judy. Swoje panowanie rozpoczął być może w 1042 p.n.e. Po krótkim okresie panowania zginął w 1010 p.n.e. w walce z Filistynami na wzgórzach Gilboa. Poprzednik Dawida. Powołany przez proroka Samuela na wodza; dokonał zjednoczenia plemion izraelskich. Twórca scentralizowanej monarchii na terenie Palestyny.

10 4 10
2010-01-22T19:39:17+01:00
Saul - postać biblijna, syn Kisza z plemienia Beniamina, według Biblii, pierwszy król Izraela i Judy. Swoje panowanie rozpoczął być może w 1042 p.n.e. Zginął w 1010 p.n.e. w walce z Filistynami na wzgórzach Gilboa. Powołany przez proroka Samuela na wodza; dokonał zjednoczenia plemion izraelskich.

11 3 11