1.ze 100 kg żyta otrzymuje się 60 kg mąki. ile mąki otrzymamy z 2,6q żyta? z ilu kilogramów żyta otrzymamy 450kg mąki?
2. z druku zrobiono trójkątną ramkę, w której stosunek długości boków jest równy 3:4:5. najdłuższy bok tej ramki ma 10 cm. jaką długość ma drut z którego wykonano ramkę?
3.dominika brała udział w konkursie skoków na skakance. w ciągu 3 minut wykonała 186 skoków. oblicz, ile wykona skoków ciągu 5 minut, jeżeli tempo ich wykonania będzie takie samo.

proszę o szybką odpowiedź i pełne zadania
dam naj

1

Odpowiedzi

2010-01-22T19:53:29+01:00
1)
100 kg żyta - 60 kg mąki
260 kg żyta (2,6q)- x kg mąki

x= (260 * 60) : 100
x= 156 kg mąki

3)
3 minuty - 186 skoków
5 minut - x skoków

x= (5 * 186) : 3
x= 310 skoków

1 3 1