Nie potrafię tego rozwiązać, pomożecie? PROSZĘ

Rozwiązywanie układów równań

przykłady:
1) {3(x-y) + 4x = 8
{3(x-5y) = 5 - 9y

2) {3(2x - 1) + 4(y - 2) = 9
{2(5x - 1) + 3y = 5(3x + y) + 2


{ To Jedna (ponieważ nie potrafię
{ Klamra zrobić podwójnej)

Moglibyście rozwiązać ale dowolną z metod, wybrać:
- albo podstawiania
- albo przeciwnych współczynników

2

Odpowiedzi

2010-01-22T19:47:41+01:00
1) {3x-3y+4x=8
{3x-15y=5-9y
{7x=8-3y /*(-2)
{3x=5+6y
{-14x=-16-6y
{3x=5+6y
______________
-11x=-11 /:11
x=1

2)
{6x-3+4y-8=9
{10x-2+3y=15x+5y+2
{6x+4y=9+3+8
{10x-15x+3y-5y=4
{6x+4y=20
{-5x-2y=4 /*2
{6x+4y=20
{-5x-4y=8
_____________
x=28
2 2 2
2010-01-22T19:59:55+01:00
1) {3(x-y) + 4x = 8
{3(x-5y) = 5 - 9y

{3x - 3y + 4x = 8
{3x - 15y = 5 - 9y

{7x - 3y = 8 | *6
{3x - 6y = 5 | * (-3)

{42x - 18y = 48
{-9x + 18y = -15
_____________+__

33x = 33 | :33

{x= 11
{7 * 11 - 3y = 8

{x=11
{-3y = -69 |: (-3)

{x=11
{y=23


2) {3(2x - 1) + 4(y - 2) = 9
{2(5x - 1) + 3y = 5(3x + y) + 2

{6x - 3 + 4y - 8 = 9
{10x - 2 + 3y = 15x + 5y + 2

{6x + 4y = 20
{-5x - 2y = 4 | *2

{6x + 4y = 20
{-10x - 4y = 8
_________+_____

-4x = 28 |: (-4)

{x = -7
{6 * (-7) + 4y = 20

{x= -7
{4y = 62 | :4

{x= -7
{y= 15,5
2 3 2