Bardzo Pilne!!!! prosze o krotkie odp , ale zawierajace ajwazniejsze informacje
1.Przejawy Zimnej wojny w latch 1953-89.
2.Scharakteryzuj zródła i etapy konfrontacji zimnowojennej między ZSRR I KRAJAMI BLOKU WSCHODNIEGO A USA I EUROPA ZACHODNIA W LATACH 1946 - 1953.
3.Powstanie komuistycznych władz w Polsce w latach 1944-1945.
4 Sowietyzacjapaństw Europy środkowej po II wojnie swiatowej.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T20:09:44+01:00
4.- INKORPORACJA
- Włączenie w skład terytoriów ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii- Państw bałtyckich
- Tłumiono dążenia niepodległościowe wśród ujarzmionych narodów w granicach:
-Zwiększenie liczby łagrów, notoryczne bezprawne aresztowania za rzekome
sprzyjanie hitlerowcom
- Przesiedlanie na azjatyckie pustkowia Tatarów krymskich, Kamuków, narody
azjatyckie, Inguszów, Czeczeńców,
- Przeciwstawianie rozluźnieniu ideologicznemu obywateli – zmuszali do ślepego
posłuszeństwa Stalinowi – propaganda

- EKSPORT REWOLUCJI:

- Do państw pozostających poza granicami ZSRR, jednak ściśle od niego
uzależnionych należały: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia i Węgry.
- W krajach tych miejscowe partie komunistyczne pozorowały koalicyjność
z rządami, po czym przejmując resorty spraw wewnętrznych (informację i
propagandę) z pomocą Armii Czerwonej przejmowały władzę.
- Organy bezpieczeństwa uniezależniano od partii i podporządkowywano
prywatnemu sekretarzowi Stalina (NGB)
- Komunizm ponadto był atrakcyjny dla ludzi ponieważ:
- Liczono na liberalizację stosunku wobec obywateli
- Ludzi przekonała również proponowana reforma rolna (nadanie ziemi chłopom),
pozorna gdyż byłaby sprzeczna z Zasadami komunizmu.
- Nie występował pod nazwą komunizm
Czechy – W 1946r w wyborach zwycięża Komunistyczna Partia
Czechosłowacji. Obejmuje ona kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
związków zawodowych i armii. Do 48r następuje likwidacja wszelkich
organizacji społecznych i niezależnej prasy. W 48 konstytucja określa ustrój państwa
jako Demokrację ludową.
Węgry – w 1949r w maju odbywają się zafałszowane wybory, w których
wygrywają komuniści. Nowa konstytucja również określa ustrój państwa jako
republikę ludową.
Rumunia – w październiku 1944r powstaje Narodowy Front Demokratyczny
(komuniści+socjaldemokraci) po sfałszowanych wyborach parlamentarnych
Rumunia staje się demokracją ludową
Bułgaria – wybory w 1945r zostały zbojkotowane przez socjaldemokratów
i ludowców z powodu towarzyszących im przekłamań i terroru.
Odpowiedziąna
to były masowe aresztowania wśród opozycji, a nowo uchwalona konstytucja w
1947r wprowadziła ustrój demokracji ludowej.
REWOLUCJA LOKALNA:

- Rewolucja w Jugosławii i Chinach
- Kontrola partyzantki komunistycznej Josipa Broz Tity nad większością terytoriów
Jugosławii, z pomocą Armii Czerwonej zdobyła władzę w kraju.
- Niestety niezależność rządu Tity od ZSRR nie była na rękę Stalinowi. Oskarżył ich więc o
błędy. Tito nie ugiął się jednak i przeciwstawił Związkowi Radzieckiemu co
uratowało Jugosławię przed wejściem do bloku radzieckiego.

PS. sory że nie odpowidziałam na resztę pytań ale nie mam pojęcia
2010-01-22T20:57:31+01:00
1. Zbrojenie się państw.
układ warszawski
nato
napięcie między państwami bloku a (głównie) USA
rywalizacja w rozwoju gospodarczym i rozwoju armii
ścieranie się socjalistów i ich przeciwników
jako jako takim pokojowym był proces zbrodniarzy nazistowskich w Norymberdze.
2.
- Wojna domowa w Grecji-wojna trwała do 1949r.
-Dofinansowanie odTrumana (12 marca 1947)dla Grecji i Turcji
-Marshall (22 czerwca 1947)dofinansowanie Europy
-1947 roku utworzenie przez państwa komunistyczne Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych (Kominform). W odpowiedzi, państwa zachodnie podpisały w 1948 r. pakt brukselski powołujący Unię Zachodnią
-Kryzys berliński czerwiec 1948r.
NATO 24 sierpnia 1949r.
Układ Warszawski 1955r.
Wojna koreańska 1950-1953r.
Mur berliński a właściwie jego zburzenie :) rozbity w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 10 listopada 1989r.
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) rozpoczęły się obrady w 1975 r. a skończyły :) w 1994 r.
3. Gierek Gomółka i ich spółka wraz z Jaruzelskim
4. rusyfikacja że tak napiszę :) zakazano łączności np. Polaków z polskimi książkami, językiem używanym był rosyjski, nakład na ciężki przemysł