1.) (⅓)-¹*3⁶*27 ^⅓
A.(3²)⁴ B. 3² * 3 ⁴ C. 3² + 3⁴ D. 3*3⁸

2.) Liczba, której 3% jest równe (1/9)⁻¹
A. 300 B. 100 C. 0,09 D. 0,27
3.) Wykonaj działania i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych :
A. -2(2x+y)² - 3(x-y)² + (3x-y)(y+3x)=
B. 3(2a-5b)² + 4(a+b)² - (3a-5b)(3a+5b)=


Potrzebne mi to na jutro ! PILNIE ~!. Daję najlepsze .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T20:02:54+01:00
1) A
2) A
3) A. -2x²-14xy-6y²
B. 7a²-52ab+104b²