Zadanie 1.
Wykonaj zmianę jednostek, przedstawiając dane wielkości w postaci iloczynu liczby całkowitej i potęgi liczby 10/

c) zamień na m3 : 6 mm3 , 25 cm3 34 dm3

Zadanie 2.
Oblicz.
a)(4 do potęgi 6 * 0,25 do potęgi 6) * (10 do potęgi 6 : 5 do potęgi 6) =

b)( 4 do potęgi 5 * 7,5 do potęgi 5) : (27 do potęgi 5 : 9 do potęgi 5) =

c)(2 do potęgi 6 * 5 do potęgi 6 * 6 do potęgi 6)do potęgi 3 : (15 do potęgi 9 * 4 do potęgi 9) do potęgi 2 =

d)(2 do potęgi 2 * 3 do potęgi 2 * 4 do potęgi 2*5 do potęgi 2) : (3 do potęgi 2 * 8 do potęgi 2 * 10 do potęgi 2) do potęgi 3 =

Proszę o pomoc, z góry dziękuję ;** :))

1

Odpowiedzi

2009-10-02T13:24:48+02:00
Zadanie 2.
Oblicz.
a)(4 do potęgi 6 * 0,25 do potęgi 6) * (10 do potęgi 6 : 5 do potęgi 6) = (4*0.25) do potęgi 6 * (10*5) do potęgi 6 = 1 do potęgi 6 * 50 do potęgi 6 = (1*50) do potęgi 6 = 50 do potęgi 6 = 15625000000

b)( 4 do potęgi 5 * 7,5 do potęgi 5) : (27 do potęgi 5 : 9 do potęgi 5) = (4*7,5) do potęgi 5 : (27:9) do potęgi 5 = 30 do potęgi 5 : 3 do potęgi 5 = (30:3) do potęgi 5 = 10 do potęgi 5 = 100000

c)(2 do potęgi 6 * 5 do potęgi 6 * 6 do potęgi 6)do potęgi 3 : (15 do potęgi 9 * 4 do potęgi 9) do potęgi 2 = [(2*5*6) do potęgi 6] do potęgi 3 : [(15*4) do potęgi 9] do potęgi 2 = (60 do potęgi 6) do potęgi 3 : (60 do potęgi 9) do potęgi 2 = 60 do potęgi 18 : 60 do potęgi 18 = (60:60) do potęgi 18 = 1 do potęgi 18 = 1

d)(2 do potęgi 2 * 3 do potęgi 2 * 4 do potęgi 2*5 do potęgi 2) : (3 do potęgi 2 * 8 do potęgi 2 * 10 do potęgi 2) do potęgi 3 = (2*3*4*5) do potęgi 2 : [(3*8*10) do potęgi 2] do potęgi 3 = 120 do potęgi 2 : (240 do potęgi 2) do potęgi 3 = [(120:240) do potęgi 2] do potęgi 3 = [(½)²] do potęgi 3 = (½) do potęgi 6 = jedna szcześćdziesiąta czwarta.
1 5 1