Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T19:47:59+01:00
Autorytetem dla młodzieży w XXI wieku może być papież Jan Paweł II. Był on wspaniałym, mądrym człowiekiem. Znał wiele języków. W młodości był jednym z najlepszych uczniów. W czasie swojego pontyfikatu odwiedził wiele państw. Był dobry dla wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie czy pochodzenie. Potrafił wybaczyć nawet największą krzywdę. W czasie swojego pontyfikatu odbył wiele pielgrzymek ale co najważniejsze dokonał wielu wspaniałych czynów. Dokonywał cudów. Był bardzo dobrym człowiekiem, który godzien jest naśladowania. Postępował według przykazań Bożych, starał się wysłuchać każdego i każdemu pomóc. Był ideałem dobrego, pobożnego człowieka. Dzisiejsza młodzież powinna starać się naśladować jego czyny. Słuchać jego słów i wyciągnąć z nich jakiś wniosek. Przewodnie po życiu.

według mnie. POWODZENIA :*
2 3 2
2010-01-22T19:51:47+01:00
Autorytetem dla młodzieży XXI wieku może być Jan Paweł II. Wizerunek Ojca Świętego towarzyszy nam wszędzie. Wielu ludzi tworzy różne strony internetowe o tej osobie. Jan Paweł II w swoim nauczaniu nigdy nie krytykował młodzieży. Zawsze okazywał im czułość i miłość. Papież podkreślał, że „młodzież to przyszłość i nadzieja Kościoła”. Jan Paweł II z myślą o młodych ludziach organizował Światowe Dni Młodzieży, które ściągały każdego roku miliony ludzi z całego świata. Jan Paweł II to naprawdę wspaniały człowiek, przyjaciel i wychowawca młodzieży, który starał się do nich dotrzeć wyłącznie poprzez miłość. Młodzi ludzie go kochają i szanują jego naukę, dlatego uważam, że jest on wspaniałym autorytetem dla młodego człowieka.

Proszę ;)
8 5 8