1.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 425g chlorku sodu w 1,5dm3 wody descylowanej.
2.Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 0,1dm3 roztworu o stężeniu 2 mole na dm3.
3.Oblicz stężenie molowe roztworu zawierajacego 6 moli substancji w 2dm3 roztworu.

dm3-to jest decymetr sześcienny

2

Odpowiedzi

2010-01-22T19:56:15+01:00
Zad 2.
Dane:
Cm=2 mol/dm3
Vroztworu = 0,1 dm3

Szukane:
ms=?
Cm=n/V
n=ms/M - podstawiam o wzoru na Cm i mam:
Cm=ms/M / V => Cm*V=ms/M => ms=Cm*V*M
M(NaCl)= 23 g/mol+35,5 g/mol = 58,5 g/mol
ms=2 mol/dm3 * 0,1 dm3 * 58,5 g/mol = 11,7 g

Zad 3.
Dane:
Vroztworu = 2 dm3
n=6 moli

Szukane:
Cm=?

Cm=n/V
Cm=6moli/2 dm3 = 3mol/dm3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T20:05:40+01:00
1.
M NaCl= 58 g/mol
ms=425g
V=1,5dm³
n=ms/M=425g/58g/mol=7,33mol
Cm=n/V=7,33mol/1,5dm³=4,89mol/dm³


2.
M NaCl= 58 g/mol
Cm=2 mol/dm³
V = 0,1 dm³
n=Cm*V=2 mol/dm³* 0,1 dm³=0,2 mol
ms=n*M=0,2mol*58g/mol=11,6g

3.
V= 2 dm³
n=6 mol
Cm=n/V=6moli/2 dm³ = 3 mol/dm³