Zadanie 1.
Jaka jest ostatnia cyfra liczby 3 do potęgi 53 uzasadnienie ?

Zadanie 3.
Aby przejść do finału zawodów śnieżnych w lepieniu bałwana należy z czterech ulepionych bałwanów zgromadzić średnio 60% ogólnej liczby punktów. Justyna uzyskała: 72% za pierwszego bałwana, 55% za drugiego i 73% za trzeciego. Ile co najmniej procent punktów za czwartego bałwana powinna uzyskać Justyna, aby zakwalifikować się do następnej rundy?

Zadanie 4.
Trójkąt przedstawiony na poniższym rysunku jest trójkątem równobocznym o boku, którego długość wynosi 10 cm. Ile cm2¬ wynosi pole figury zakreskowanej?

Zad 2.
Wykaż, że dla każdego x C licza jest kwadratem liczby całkowitej.

Do zadania 2 i 4 rysunki w załączniku

1

Odpowiedzi

2010-01-22T20:02:25+01:00
Zad 1.
3^1=3
3^2=9
3^3=27
3^4=81
3^5=243
3^6=729
(3, 9, 7, 1) dalej się już powtarzają

53:4=13 r.1 (dzielimy przez cztery bo są 4 te cyfry które się nie powtarzają 3,9,7,1)
reszty 1 czyli ostatnią cyfrą będzie 3.
2 3 2