Wypisz czesci mowy:
kiedy miałem sześć lat, ujrzałem pewnego razu wspaniały obrazek w książce która nosiła tytuł "prawdziwe historyjki".

Tak więc żyłem samolubnie, nie mając nikogo z kim mógłbym porozmawiać, aż do kraksy na pustyni Saharze, sześć lat temu.

Rozejrzałem się i zauważyłem zupełnie nadzwyczajnego człowieczka, który przyglądał mi się z powagą.

Dostane komputer o którym marzyłem, jeżeli będę miał dobre wyniki w nauce i będę dbał o porządek w swoim pokoju.

Kiedy wyszlam na spacer z psem,spotkałem druhów, których widziałem w zeszłym tygodniu.

1

Odpowiedzi

2016-07-15T21:09:17+02:00
Kiedy-zaimek
 miałem-czasownik
 sześć-liczebnik
 lat-rzeczownik
 ujrzałem-czasownik
 pewnego -przymiotnik,
razu -partykuła
wspaniały-przymiotnik
 obrazek-rzeczownik
 w-przyimek
 książce-rzeczownik
 która-zaimek
 nosiła-czasownik
 tytuł -rzeczownik
prawdziwe-przymiotnik
 historyjki-rzeczownik


Tak-partykuła
 więc-spójnik
 żyłem -czasownik
samolubnie,-przysłówek
 nie-partykuła
 mając-czasownik
 nikogo-zaimek
 z-przyimek
 kim-zaimek
 mógłbym-czasownik
 porozmawiać-czasownik
 aż-spójnik
 do-przyimek
 kraksy-rzeczownik
 na-przyimek
 pustyni-rzeczownik
 Saharze-rzeczownik
 sześć-liczebnik
 lat-rzeczownik
 temu-zaimek

Rozejrzałem czasownik
 się -zaimek
i-spójnik
 zauważyłem-czasownik
 zupełnie-przysłowek
 nadzwyczajnego-przymiotnik
 człowieczka-rzeczownik
 który-zaimek
 przygląda-czasownik
 mi-zaimek
 się-zaimek
 z-przyimek
 powagą-rzeczownik

Dostane-czasownik
 komputer -rzeczownik
o-przyimek
 którym -zaimek
marzyłem-czasownik
 jeżeli-spójnik
 będę-czasownik
 miał-czasownik
 dobre-przymiotnik
 wyniki-rzeczownik
 w-przyimek
 nauce-rzeczownik
 i-spójnik
 będę-czasownik
 dbał-czasownik
 o-przyimek
 porządek-rzeczownik
 w-przyimek
 swoim-zaimek
 pokoju-rzeczownik
Kiedy-zaimek
 wyszłam-czasownik
 na-przyimek
 spacer-rzeczownik
 z-przyimek
 psem-rzeczownik
spotkałem-czasownik
 druhów-rzeczownik
 których -zaimek
widziałem-czasownik
 w-przyimek
 zeszłym-przymiotnik
 tygodniu-rzeczownik